Scania, Södertälje. Leif Malmqvist: "Bandtuggen används varje dag där vi packar upp gods.

Alla som använder den är nöjda med funktionen.

Bandtuggen sparar tid och det blir mindre jobb att hantera stålbanden. 

Vi är mycket nöjda."